Επιθεωρήσεις

Βρίσκεστε σε αναζήτηση αγοράς ενός νέου σκάφος ή ενδιαφέρεστε να ναυλώσετε ένα πλοίο; Tο εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχουν βοήθεια σε κάθε ερώτημα.

Η πολύχρονη εμπειρία μας μάς επιτρέπει να διεξάγουμε οποιαδήποτε επιθεώρηση ή έλεγχο, ανεξάρτητα από τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου. Μπορούμε να παρέχουμε λεπτομερή επιθεώρηση και τη σχετική έκθεση για κάθε περίσταση:

  • Συμβουλές μετά από ζημιά
  • Επιθεώρηση για ασφαλιστικούς σκοπούς
  • Αναλυτική έκθεση κατάστασης σκάφους και εξοπλισμού πριν την αγορά
  • Αξιολόγηση κατάστασης του σκάφους
  • Έκθεση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις MLC 2006· και άλλες