Σχέδια & μελέτες

Τόσο τα μικρά σκάφη όσο και τα ποντοπόρα πλοία απαιτούν ένα ευρύ φάσμα σχεδίων και μελετών για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Η Astro είναι σε θέση να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία που σχετίζεται με πλοιάρια, σκάφη και πλοία, ανεξάρτητα από την κατηγορία, το μέγεθος ή τον τύπο τους.

H Astro μπορεί να παρέχει:

  • Κάθε είδους Σχέδια (Γραμμών, Χωρητικοτήτων, Γενικής Διάταξης, Διάταξης Λυμάτων, Ηλεκτρολογικό, Ιστιοφορίας, Σωστικών Μέσων, Έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή, κ.ο.κ.)
  • Όλα τα Εγχειρίδια (Ευστάθειας, Ασφάλισης φορτίου, ISM, ISPS, MLC, κ.ο.κ.)
  • Κάθε είδους Μελέτες (Πείραμα ευστάθειας, Αντοχή, Τοπική Αντοχή, Ιστιοφορία, Λυμάτων, Επιβατών, κ.ο.κ.)· και άλλα

Έχοντας στη διάθεσή της με τις σχετικές επίσημες άδειες χρήσης όλες τις δυνατότητες των τελευταίων εκδόσεων των λογισμικών Rhino 7© και Maxsurf© Ultimate, η εταιρία μας είναι σε θέση να φέρει εις πέρας οποιαδήποτε εργασία της ανατεθεί.