Επιθεώρηση υγρομέτρησης γάστρας

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να επιθεωρήσει το ξύλινο ή πλαστικό (GRP) σκάφος σας ώστε να εξακριβώσει την κατάσταση της γάστρας μέσω μετρήσεων του ποσοστού υγρασίας.

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, έχοντας την ελάχιστη δυνατή απόκλιση. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και αποφασίζεται εάν θα ληφθούν μη καταστρεπτικές ή καταστρεπτικές μετρήσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική κατάσταση της γάστρας. Στη συνέχεια, όλες οι μετρήσεις συγκεντρώνονται σε μια έκθεση επιθεώρησης που παραδίδεται σε εσάς, αναφέροντας με τα σχόλιά μας την κατάσταση όλων των περιοχών της γάστρας.