Πιστοποίηση CE

Κάθε σκάφος αναψυχής μεταξύ 2,5 και 24 μέτρων, το οποίο πρόκειται να πωληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να εισαχθεί για πρώτη φορά σε αυτή, πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. και να φέρει πιστοποίηση "CE".

Επιπροσθέτως, κάθε σκάφος άνω των 2,5 και μικρότερο των 24 μέτρων που πρόκειται να εκτελεί πλόες ολικής ναύλωσης πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό CE σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της Ελλάδας.

Η εταιρεία μας η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος του κοινοποιημένου φορέα “European Certification Bureau” για τις περιοχές της Νότιας Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, έχει μακρά εμπειρία σε σκάφη αναψυχής και σκάφη γενικότερα, είναι σε θέση να πιστοποιήσει οποιοδήποτε σκάφος σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας οδηγίας 2013/53/ΕΕ (προηγουμένως 94/25 όπως τροποποιήθηκε από τη 2003/44/ΕΚ). Έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την ικανοποίηση των πελατών μας, η εταιρεία μας εξασφαλίζει άψογη εξυπηρέτηση σε όλα τα στάδια, απλοποιώντας τις διαδικασίες της πιστοποίησης CE ενός σκάφους για να ολοκληρώσει το έργο με άμεσο, απλό και οικονομικό τρόπο.

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε ολόκληρη τη διαδικασία πιστοποίησης CE κάθε σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εγγράφων ή μελετών που ενδέχεται να χρειαστούν κατά την αξιολόγηση του. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους δεν χρειάζεται να συμμετέχει σε κανένα στάδιο της πιστοποίησης, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και απλούστερη διαδικασία πιστοποίησης.  

Γιατί να μας επιλέξετε;

  • Είμαστε στην αγορά και γνωρίζουμε πώς να κάνουμε τα πράγματα απλά
  • Γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες από το Α έως το Ω με φιλική προς τον πελάτη προσέγγιση
  • Ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική
  • Υποστήριξη σε κάθε στάδιο κατά τη διάρκεια και μετά την πιστοποίηση CE