Απεικόνιση 3-D

Οι λεπτομέρειες που απαιτούνται κατά το σχεδιασμό μιας νέας κατασκευής ή κατά την εγκατάσταση εξοπλισμού σε ένα υπάρχον σκάφος ή σε ένα σκάφος που έχει υποστεί ζημιά μπορούν να μοντελοποιηθούν με τη χρήση τελευταίων λογισμικών (3-D scanners) τα οποία η εταιρεία μας έχει εκπαιδευτεί να χρησιμοποιεί.

Οι ειδικοί μας είναι σε θέση να χειριστούν το αίτημά σας και να παραδώσουν με πλήρη λεπτομέρεια το έργο χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Η απεικόνιση 3-D μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία εφαρμογών:

  • Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινου Έρματος σε υπάρχον πλοίο
  • Βελτιστοποίηση Γάστρας
  • Βελτιστοποίηση Χώρων Ενδιαίτησης
  • Σχεδιασμός Νέων Κατασκευών (Ιστιοπλοϊκά, Καταμαράν, RIB κ.ο.κ)· και άλλων