Τα έργα μας

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε εικόνες και φωτογραφίες κάποιων έργων τα οποία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία η Astro. Έχοντας πάντα ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών μας, τα χαρακτηριστικά των σκαφών έχουν αφαιρεθεί.

 • 001
 • 0010
 • 0011
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005