Πιστοποίηση CE

Κάθε σκάφος αναψυχής μεταξύ 2,5 και 24 μέτρων, το οποίο πρόκειται να πωληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να εισαχθεί για πρώτη φορά σε αυτή, πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. και να φέρει πιστοποίηση "CE".

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απεικόνιση 3-D

Οι λεπτομέρειες που απαιτούνται κατά το σχεδιασμό μιας νέας κατασκευής ή κατά την εγκατάσταση εξοπλισμού σε ένα υπάρχον σκάφος ή σε ένα σκάφος που έχει υποστεί ζημιά μπορούν να μοντελοποιηθούν με τη χρήση τελευταίων λογισμικών (3-D scanners) τα οποία η εταιρεία μας έχει εκπαιδευτεί να χρησιμοποιεί.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδια & μελέτες

Τόσο τα μικρά σκάφη όσο και τα ποντοπόρα πλοία απαιτούν ένα ευρύ φάσμα σχεδίων και μελετών για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιθεωρήσεις

Βρίσκεστε σε αναζήτηση αγοράς ενός νέου σκάφος ή ενδιαφέρεστε να ναυλώσετε ένα πλοίο; Tο εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχουν βοήθεια σε κάθε ερώτημα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέες κατασκευές

Όταν λαμβάνεται η απόφαση να κατασκευαστεί ένα νέο σκάφος, ανεξάρτητα από το εάν είναι ένα μικρό σκάφος ή ένα ποντοπόρο πλοίο, δεν υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος από τη συνεργασία με ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί στον τομέα αυτό

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πιστοποίηση MED

Συγκεκριμένα υλικά όπως επίσης και μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί επί των πλοίων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/90/ΕΕ για τον εξοπλισμό πλοίων, ευρέως γνωστότερης ως “MED”.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ