Απεικόνιση 3-D

Οι λεπτομέρειες που απαιτούνται κατά το σχεδιασμό μιας νέας κατασκευής ή κατά την εγκατάσταση εξοπλισμού σε ένα υπάρχον σκάφος ή σε ένα σκάφος που έχει υποστεί ζημιά μπορούν να μοντελοποιηθούν με τη χρήση τελευταίων λογισμικών (3-D scanners) τα οποία η εταιρεία μας έχει εκπαιδευτεί να χρησιμοποιεί.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδια & μελέτες

Τόσο τα μικρά σκάφη όσο και τα ποντοπόρα πλοία απαιτούν ένα ευρύ φάσμα σχεδίων και μελετών για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιθεωρήσεις

Βρίσκεστε σε αναζήτηση αγοράς ενός νέου σκάφος ή ενδιαφέρεστε να ναυλώσετε ένα πλοίο; Tο εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχουν βοήθεια σε κάθε ερώτημα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέες κατασκευές

Όταν λαμβάνεται η απόφαση να κατασκευαστεί ένα νέο σκάφος, ανεξάρτητα από το εάν είναι ένα μικρό σκάφος ή ένα ποντοπόρο πλοίο, δεν υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος από τη συνεργασία με ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί στον τομέα αυτό

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιθεώρηση υγρομέτρησης γάστρας

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να επιθεωρήσει το ξύλινο ή πλαστικό (GRP) σκάφος σας ώστε να εξακριβώσει την κατάσταση της γάστρας μέσω μετρήσεων του ποσοστού υγρασίας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ